Proloog maakt cultuureducatie bereikbaar voor alle jonge mensen in Hilversum 

  • Proloog stimuleert de samenwerking tussen het onderwijs en culturele aanbieders in Hilversum.
  • Proloog verbindt 'vraag en aanbod' vanuit een onafhankelijke positie. 
  • Proloog ondersteunt onderwijs en cultuuraanbieders bij het aanvragen en gebruik maken van subsidies voor cultuureducatie.
  • Proloog ondersteunt en adviseert het onderwijs en cultuuraanbieders bij beleidsvorming.
  • Proloog initieert (online) kennisuitwisseling tussen cultuuraanbieders en het onderwijs in de vorm van kennissessies en meet ups
  • Proloog biedt scholing en begeleiding aan scholen en cultuuraanbieders bij beleidsvorming en actuele thema's op het gebied van cultuureducatie.
  • Proloog zorgt voor de uitvoering van de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.

Alle kinderen en jongeren in Hilversum moeten de kans krijgen kunst en cultuur in hun omgeving te ontdekken, en zich creatief te ontwikkelen. Met de subsidie ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ geeft Gemeente Hilversum samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie aan deze ambitie een belangrijke impuls, en opdracht aan Proloog om hier werk van te maken.

 

Regieraad 
De regieraad van Proloog houdt toezicht op het beleid, de koers en de gang van zaken van Proloog.
De regieraad bestaat uit vertegenwoordigers van het onderwijs en het culturele veld. 

De regieraad 2021-2024 bestaat uit:

Loes Wormmeester ( voorzitter)       -  Hoofd NTR Jeugd/Klokhuis 
Els Brons                                                -  Directeur Bibliotheek Hilversum 
Kees van Oorschot                               -  Directeur Globe CKC
Ingmar Leijen                                        -  Voorzitter Stichting Grafisch Atelier, Lecturer Marketing Vrije Universiteit 
Jan Hofman                                           -  Directeur J.H. Donnerschool, Voorzitter LEA gemeente Hilversum 
Tijmen Smit                                           -  Lid College van Bestuur Gooise Scholenfederatie 

Maak kennis met Proloog

Bekijk de film 

Cultuureducatie in Hilversum