Cultuureducatie met Kwaliteit Hilversum (CMK3)

Cultuuronderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.

Om scholen en culturele instellingen te ondersteunen bij het geven van goed cultuuronderwijs is het ministerie van OCW in 2013 gestart met het landelijke programma Cultuureducatie met kwaliteit (CMK). Het doel van het programma is goed cultuuronderwijs op elke school voor ieder kind.

De subsidieregeling CMK3 van het Fonds voor Cultuurparticipatie in samenwerking met de gemeente Hilversum, is gericht op de relatie en samenwerking van PO (inclusief SO) scholen met culturele organisatie ene cultureel ondernemers. Proloog is penvoerder CMK3 in Hilversum. Er is hier extra aandacht voor diversiteit en kansenongelijkheid, want met CMK3 willen wij het liefst alle kinderen van Hilversum bereiken.

Adres

Proloog Hilversum 
's-Gravelandseweg 55
1217 EH Hilversum

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwbrief ontvangen?

Dat dan door u >hier< aan te melden.

Oog voor Cultuur in Onderwijs

Proloog maakt cultuureducatie bereikbaar voor alle jonge mensen in Hilversum