Oog voor Cultuur in Onderwijs

Oog voor Cultuur in Onderwijs

Proloog maakt cultuureducatie bereikbaar voor alle jonge mensen in Hilversum

Proloog, coördinatiepunt cultuureducatie in Hilversum, voert gesprekken met het onderwijs over cultuureducatie en verbindt vanuit een intermediaire, onafhankelijke positie de vraag van de school aan (het aanbod van) Hilversumse cultuuraanbieders. Proloog heeft alle expertise ten aanzien van cultuureducatie in huis en biedt uw school als één aanspreekpunt inzicht en overzicht in het Hilversumse culturele veld.

Alle kinderen en jongeren in Hilversum moeten de kans krijgen kunst en cultuur in hun omgeving te ontdekken, en zich creatief te ontwikkelen.
Met de subsidie ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ geeft Gemeente Hilversum samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie aan deze ambitie een belangrijke impuls, en opdracht aan Proloog om hier werk van te maken.

Platform voor kennis en ervaring

Proloog heeft een platform op haar website waar VO en PO docenten hun kennis en ervaring onderling kunnen delen. Dit forum is dan ook alleen voor VO en PO docenten bedoelt.

Ben u een VO of PO docent kan kunt u zich kosteloos aanmelden voor ons forum. 

Mediawijsheid-2.png

Gooisch Lerarenkoor jan - juli 2024.png

Taalbevordering & Cultuureducatie.png

Proloog in de media

Over Proloog

Proloog werkt mee aan Meer Muziek in de Klas in Hilversum

Logo LOK_GooiVechtstreek-RGB.jpg

MA_Logo_SpeciaalOnderwijs.jpg

Adres

Proloog Hilversum 
's-Gravelandseweg 55
1217 EH Hilversum

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwbrief ontvangen?

Dat dan door u >hier< aan te melden.

Oog voor Cultuur in Onderwijs

Proloog maakt cultuureducatie bereikbaar voor alle jonge mensen in Hilversum