Oog voor Cultuur in Onderwijs

Oog voor Cultuur in Onderwijs

Proloog maakt cultuureducatie bereikbaar voor alle jonge mensen in Hilversum

Proloog, coördinatiepunt cultuureducatie in Hilversum, voert gesprekken met het onderwijs over cultuureducatie en verbindt vanuit een intermediaire, onafhankelijke positie de vraag van de school aan (het aanbod van) Hilversumse cultuuraanbieders. Proloog heeft alle expertise ten aanzien van cultuureducatie in huis en biedt uw school als één aanspreekpunt inzicht en overzicht in het Hilversumse culturele veld.

Alle kinderen en jongeren in Hilversum moeten de kans krijgen kunst en cultuur in hun omgeving te ontdekken, en zich creatief te ontwikkelen.
Met de subsidie ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ geeft Gemeente Hilversum samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie aan deze ambitie een belangrijke impuls, en opdracht aan Proloog om hier werk van te maken.

Aftrap seizoen kunst- en cultuureducatie voor scholen in Hilversum

Aftrap seizoen kunst- en cultuureducatie voor scholen in Hilversum

Leraren van het primair en voortgezet onderwijs in Hilversum kunnen komende woensdag naar een kunst- en cultuurmarkt.

Proloog Uitmarkt 2022

Proloog Uitmarkt 2022

START VAN HET NIEUWE SEIZOEN KUNST - EN CULTUUREDUCATIE IN HILVERSUM

Adres

Proloog Hilversum 
's-Gravelandseweg 55
1217 EH Hilversum

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwbrief ontvangen?

Dat dan door u >hier< aan te melden.

Oog voor Cultuur in Onderwijs

Proloog maakt cultuureducatie bereikbaar voor alle jonge mensen in Hilversum