Over Proloog

Over Proloog

Wat doet Proloog
  • Proloog stimuleert de samenwerking tussen het onderwijs en culturele aanbieders in Hilversum.
  • Proloog verbindt 'vraag en aanbod' vanuit een onafhankelijke positie. 
  • Proloog ondersteunt onderwijs en cultuuraanbieders bij het aanvragen en gebruik maken van subsidies voor cultuureducatie.
  • Proloog ondersteunt en adviseert het onderwijs en cultuuraanbieders bij beleidsvorming.
  • Proloog initieert (online) kennisuitwisseling tussen cultuuraanbieders en het onderwijs in de vorm van kennissessies en meet ups
  • Proloog biedt scholing en begeleiding aan scholen en cultuuraanbieders bij beleidsvorming en actuele thema's op het gebied van cultuureducatie.
  • Proloog zorgt voor de uitvoering van de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.
  • Proloog zorgt voor de uitvoering van de regeling NPO Cultuur van de gemeente Hilversum
Adres

Proloog Hilversum 
's-Gravelandseweg 55
1217 EH Hilversum

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwbrief ontvangen?

Dat dan door u >hier< aan te melden.

Oog voor Cultuur in Onderwijs

Proloog maakt cultuureducatie bereikbaar voor alle jonge mensen in Hilversum