De Bibliotheek

Bibliotheek Hilversum verzorgt het openbare bibliotheekwerk voor alle inwoners van Hilversum, vanuit een centrale vestiging en een servicepunt dat is gevestigd in wijkcentrum Lopes Dias.

Bibliotheek Hilversum is een brede maatschappelijke organisatie van en voor de lokale samenleving. Met programma’s en activiteiten op het gebied van media maken en gebruiken, cultuur, literatuur, ontmoeting en debat. Inspireren, informeren en meedoen zijn voor onze Bibliotheek belangrijke pijlers. Tot onze relaties behoren niet alleen de particuliere bezoekers die we dagelijks in grote getalen mogen ontvangen, maar zeker ook de scholen. Zowel in het voorschools-, primair als het voortgezet onderwijs is Bibliotheek Hilversum aanwezig als educatieve partner op uitvoerend, adviserend en beleidsmatig niveau.

De Bibliotheek

 Contactinformatie

informatie@bibliotheekhilversum.nl
www.bibliotheekhilversum.nl

Focus

PO, SBO, VO
Media, Literatuur
Receptief, Actief, Reflectief
Adres

Proloog Hilversum 
's-Gravelandseweg 55
1217 EH Hilversum

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwbrief ontvangen?

Dat dan door u >hier< aan te melden.

Oog voor Cultuur in Onderwijs

Proloog maakt cultuureducatie bereikbaar voor alle jonge mensen in Hilversum