Geld voor Cultuur

Geld voor Cultuur

Vanuit het rijk, gemeente en fondsen zijn structurele en incidentele gelden beschikbaar voor het onderwijs om cultuureducatie te bekostigen.