Financiering cultuureducatie uit de lumpsum - Primair Onderwijs

Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn de gelden voor cultuureducatie volledig opgenomen in de lumpsum. Eerder waren deze gelden onderdeel van de prestatiebox .

Onderdeel van de lumpsum zijn de Velo (vereenvoudigde Londo-gelden) gelden, bestemd voor culturele vorming.
In budget is in schooljaar 2021-2022 € 111,53 per school en € 4,65 per leerling voor culturele activiteiten, de aanschaf van een methode, materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie.

Aanvullend komt er dit schooljaar € 16,86 - dit is inclusief €3 per leerling voor museumbezoek- bij door de overheveling van de prestatieboxgelden naar de lumpsum. OCW wil zicht houden op dit specifieke budget voor cultuureducatie, ook om de aandacht voor cultuureducatie vast te houden. Daarvoor zal het ministerie via monitoring en vragenlijsten de komende jaren scholen bevragen over de inzet op dit gebied.

Adres

Proloog Hilversum 
's-Gravelandseweg 55
1217 EH Hilversum

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwbrief ontvangen?

Dat dan door u >hier< aan te melden.

Oog voor Cultuur in Onderwijs

Proloog maakt cultuureducatie bereikbaar voor alle jonge mensen in Hilversum