Ouderbijdrage

De Medezeggenschapsraad (MR) beslist of er een financiële bijdrage aan cultuureducatie besteed kan worden.

 Je kunt daarbij denken aan de kosten van een project, excursies, materialen of leerlingenvervoer. Een voordeel is dat het kan bijdragen aan het draagvlak voor cultuuronderwijs. Ouders zijn op deze manier betrokken bij de culturele activiteiten die de school uitvoert.

Adres

Proloog Hilversum 
's-Gravelandseweg 55
1217 EH Hilversum

Nieuwsbrief

Wilt u onze nieuwbrief ontvangen?

Dat dan door u >hier< aan te melden.

Oog voor Cultuur in Onderwijs

Proloog maakt cultuureducatie bereikbaar voor alle jonge mensen in Hilversum